تبلیغات
قالب در دست ساخت است و به دلیل پاره ای تغییرات ممکن است نمایش محتوا با مشکل همراه باشد - نجمه زارع
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه

"(... اشعار نجمه زارع / کتاب " عشق قابیل است ( باید دوباره زاده شوم

 

---------------------------------------------------------------------
بر روی شعر دلخواه کلیک کنید
---------------------------------------------------------------------


غزل شماره 01 : خود را اگرچه سخت نگه داری از گناه

غزل شماره 02 : یک درخت پیرم و سهم تبرها می شوم

غزل شماره 03 : غم که می آید در و دیوار ، شاعر می شود

غزل شماره 04 : من خسته ام ، تو خسته ای آیا شبیه من ؟

غزل شماره 05 : من ، میز قهوه خانه و چایی که مدتی ست ...

غزل شماره 06 : گریه کردم گریه هم این بار آرامم نکرد

غزل شماره 07 : ... و ای بهانه ی شیرین تر از شکر قندم

غزل شماره 08 : کدخدا می گوید از این جا نرو - یک ناشناس ؟

غزل شماره 09 : به یک پلک تو می بخشم تمام روزها و شب ها را

غرل شماره ۱۰ : خبر به دورترین نقطه جهان برسد

غزل شماره ۱۱ : همین دقیقه ، همین ساعت ... آفتاب ، درست

غزل شماره ۱۲ : چگونه می رود به سمت بیکرانه ها

غزل شماره ۱۳ : خورشید پشت پنجره ی پلک های من

غزل شماره ۱۴ : بعد از تو سرد و خسته و ساکت تمام روز...

غزل شماره ۱۵ : قلبت که می زند سر من درد می کند

غزل شماره ۱۶ : بده به دست من این بار بیستون ها را

غزل شماره ۱۷ : قلم کنار تو افتاده لیقه خشک شده

غزل شماره ۱۸ : این شعر ها دیگر برای هیچ کس نیست

غزل شماره ۱۹ : تو نیستی و این در و دیوار هیچ وقت

غزل شماره ۲۰ : نوشته ام به دل شعر های غیر مجاز

غزل شماره ۲۱ : ضعیف و لاغر و زرد و صدای خواب آور

غزل شماره ۲۲ : تا می کشم خطوط تو را پاک می شوی

غزل شماره ۲۳ : دیدمت چشم تو جا در چشم های من گرفت

غزل شماره ۲۴ : دوباره تَش زده بر قلب نازک سیگار

غزل شماره ۲۵ : دلی که می کشی از آن عذاب بی رحم است

غزل شماره ۲۶ : کفش چرمی - چتر - فروردین - خیابان شلوغ

غزل شماره ۲۷ : ۱

  غزل شماره ۲۸ : باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا

غزل شماره ۲۹ : یک سرنوشت سه حرفی ، خالی ست در کنج جدول

غزل شماره ۳۰ : بعید نیست سرم را غزل به باد دهد

غزل شماره ۳۱ : فضای خانه که از خنده های ما گرم است

غزل شماره ۳۲ : بی تو اندیشیده ام کمتر به خیلی چیز ها

غزل شماره ۳۳ : وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود

 غزل شماره ۳۴ : وطن پرست جنوبی ! میان فاصله ها گم

غزل شماره ۳۵ : ساعت دو شب است که با چشم بی رمق

غزل شماره ۳۶ : از خاطرات گمشده می آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم

       مثنوی                : شب است و باز چراغ اتاق می سوزد