تبلیغات
قالب در دست ساخت است و به دلیل پاره ای تغییرات ممکن است نمایش محتوا با مشکل همراه باشد - گزیده ی مجموعه ی "شکست سکوت" کارو
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه

کارو/شکست سکوت


---------------------------------------------------------------------

بر روی داستان و شعر دلخواه کلیک کنید

---------------------------------------------------------------------


سرشک

آهنگی در سکوت

سوز و ساز

هذیان یک مسلول

گل سرخ و گل زرد

گمنامی گم نشده

بر سنگ مزار

فرزند بدبختی

ناز

لوچ

اشک عجز : قاتل عشق

شکوه ی ناتمام

پریشانی